Η Αγρόπολη βραβεύτηκε με το Guest Review Award για το 2018.

Ιούνιος 14, 2018